EAN: 8718921031790

70s ceramics: coffee mug, hail